ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่เมืองหางโจว

ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่เมืองหางโจว

เมืองหางโจว ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน อีกทั้งยังเปรียบได้กับสวรรค์บนดินซึ่งถูกโอบรอบไปด้วยทะเลสาบซีหู อันเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ จึงไม่น่าแปลกถ้าเมืองหางโจว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ

ปัจจุบันนี้เมืองหางโจว ได้รับการลงทุนพัฒนาอย่างขีดสุดเต็มความสามารถ เพราะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างสูง มีวัฒนธรรมซึ่งตกทอดมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยสดงดงามอันดับต้นๆของประเทศจีน เมืองหางโจว จัดเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยี เป็นเมืองทันสมัยไร้สายซึ่งครอบคลุมไปตั้งแต่ทางหลวง ยันตรอกซอยในเมือง ครอบคลุมพื้นที่ 100 ไมล์ เกือบทุกแห่งของเมืองสามารถเชื่อมต่อไปถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำก็ตาม เมืองนี้มีสะพานมากกว่า 12,000 แห่ง สะพานซึ่งสร้างเอาไว้ข้ามลำคลองสายสำคัญๆ จะดูออกได้ทันที เพราะถูกสร้างไว้สูงเด่นเป็นสง่า ได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยม แตกต่างจากสะพานอื่นๆ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือลำใหญ่สามารถลอดผ่านได้ และด้านบนสะพานม้าก็สามารถเดินผ่านไปมาได้อย่างสะดวก

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2,100 ปี เมื่อย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์สุย ได้มีคำสั่งให้ขุดคลองต้ายวิ่นเหอ เพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างทางเหนือกับทางใต้ ด้วยเหตุนี้เองเมืองหางโจวจึงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างก้าวกระโดด ในบันทึกประวัติศาสตร์ของจีน เมืองหางโจวพุ่งทะยานถึงขีดสุด เมื่อราชวงศ์ซ่งย้ายเมืองหลวงจากเมืองไคเฟิง ลงมายังหางโจว เพื่อหนีจากการกรุกรานของชนเผ่าจิน ซึ่งการย้ายเมืองหลวงนี้เองที่เป็นตัวผลักดันให้ชื่อ เมืองหางโจว เข้าไปติดอยู่ในทำเนียบ 1 ใน 7 เมืองหลวงอันเก่าแก่ของจีน นอกจากนี้ หางโจวยังถูกกล่าวไว้ในบทกวีหลายบทซึ่งแต่งขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง โดยนักกวีได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ มาจากความงดงามของเมืองหางโจว แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์กบฏไท่ผิง ส่งผลให้เมืองที่สวยงามแห่งนี้ถูกทำลายจนแทบไม่เหลือร่องรอยอันแสนงดงามหลงเหลืออยู่เลย ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาชาวมองโกลจะเข้ามาปกครองจีน โดยยึดเอาต้าตู เป็นเมืองหลวง ยกให้เป็นจุดศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองในสมัยนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากความอุดมสมบูรณ์จากทางตอนใต้ เมืองหางโจวก็ยังคงได้รับการนับถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอยู่นั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม เมืองหางโจว ถึงเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยม และงดงามอันดับต้นๆของโลกจริงๆค่ะ