ประวัติศาสตร์เก่าแก่สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้

ประวัติศาสตร์เก่าแก่สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นสุสานของจักรพรรดิจีนซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมาก จนถึงขนาดเคยถูกนำไปทำภาพยนตร์เรื่อง The myth มาแล้ว สุสานแห่งนี้เป็นมหาสุสานของจักรพรรดิจีน ผู้มีนามว่า จิ๋นซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ฉิน ตั้งอยู่ ณ บริเวณเชิงเขาหลีซัน ตำบลหลินถง ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซีอาน ของประเทศจีน ปัจจุบันนี้ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.1987 รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเมืองซีอานเลยก็ว่าได้

ประวัติศาสตร์ได้เล่าขานว่า สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 38 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล บริเวณอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งหมดกว้าง 2,180 ตารางกิโลเมตร สามารถแบ่งออกเป็นชั้นในและชั้นนอก ภายในสุสานเป็นที่บรรจุพระศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ , สมบัติต่าง ๆ รวมทั้งกองกำลังทหาร , นางสนม , นางกำนัล , รถม้า , ขุนพลทหาร ซึ่งเหล่าทหารได้สร้างขึ้นมาจากเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นตัวแทน ในการร่วมเดินทางไปยังปรโลกกับจิ๋นซีฮ่องเต้

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมโดยรวม มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลึก 35 เมตร กว้าง 145 เมตร และ ยาว 170 เมตร ส่วนห้องบรรจุพระศพก็อยู่ตำแหน่งใจกลางของสุสาน มีความสูง 15 เมตร มีขนาดใหญ่โตขนาดมโหฬารซ่อนอยู่ภายใน ตรงส่วนบริเวณก่อสร้างจากหินนั้นยังคงได้รับการรักษาเอาไว้อย่างดี โดยคงสภาพเดิมเอาไว้อย่างนั้น ไม่เคยผ่านการขุดรื้อทำลายมาแต่อย่างใด โครงสร้างของสุสานนี้ มีรูปแบบโครงสร้างรวมทั้งการจัดสร้างอันมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ขนาดของสุสานก็มีขนาดใหญ่ เรียกได้ว่าสร้างอย่างใหญ่โตสมพระเกียรติของพระองค์ ผู้รวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นเสียจริงๆ

ตอนแรกนั้นความลับของ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้ถูกค้นพบด้วยความบังเอิญ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2517 ผู้ค้นพบคือ ชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ในขณะที่ชาวนาคนนี้กำลังขุดดินเพื่อสร้างบ่อน้ำ ณ บริเวณตีนเขาหลีซาน ซึ่งอยู่ห่างจากห่างจากเมืองซีอาน หันไปทางทิศตะวันออก 35 กิโลเมตร ก็ในระหว่างที่เขากำลังขุดนั้น ก็บังเอิญไปสะดุดตาเข้ากับซากกองทหารดินเผาเข้าอย่างจัง ซึ่งมาทราบเอาทีหลังว่าเป็นของโบราณมีอายุมากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันทางรัฐบาลจีนยังขุดค้นพบวัตถุโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพทหารดินเผา , สรรพาวุธ , รถม้า , ม้าศึก จำนวนทั้งหมดมีมากกว่า 7,400 รายการของเหล่านี้ค้นพบภายในพื้นที่หลุมสุสาน มีการคาดการณ์เอาว่าอาณาเขตของสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มีพื้นที่มากกว่า 2,180 ตารางกิโลเมตร สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์กร UNESCO ในปี พ.ศ. 2530