สวนโบราณแห่งซูโจวงดงามสไล์จีน

สวนโบราณแห่งซูโจวงดงามสไล์จีน

Suzhou

สวนโบราณแห่งซูโจว เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว อันอุดมไปด้วยธรรมชาติและการตกแต่งสไตล์จีน ประกอบไปด้วย สวนสวย , คลอง รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อีกมากมาย ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว ประเทศจีน ความงดงามของสวนแห่งนี้ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO

สวนโบราณแห่งซูโจว มีความเป็นมาอันยาวนานมากว่า 2,000 ปี ในศตวรรษที่ 6 แห่งยุคชุนชิว ในสมัยนั้นชาวเมืองรู้จักการสร้างและการจัดสวนมาเป็นเวลานานแล้ว พอมาถึงในช่วงกลางของราชวงศ์หมิงการสร้างสวนในเมืองซูโจว ก็ได้รับความนิยมมากขึ้น จวบจนมาถึงต้นสมัยราชวงศ์ชิง หรือศตวรรษที่ 11-19 เต็มไปด้วยสวนในและนอกเมืองซูโจวมากกว่า 200 สวน สวนเหล่านี้สร้างขึ้นจากความต้องการของเหล่าเจ้านายชั้นสูง , ขุนนาง , เศรษฐี รวมทั้งมหาบัณฑิตต่าง ๆ

สวนโบราณในเมืองซูโจว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สวนที่พักอาศัย , สวนในวัด และสวนชานเมือง ซึ่งมีจำนวนของสวนที่พักอาศัยมากสุด เอกลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างสวนแห่งเมืองซูโจวนั้น เป็นผลงานการสร้างสรรค์อันมีการจำลองความงดงาม มาจากธรรมชาติ เช่น หิน , เนินเขา , แม่น้ำ โดยมีศาลาหรือเจดีย์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ

Suzhou-

จากข้อมูลขององค์การ UNESCO พบว่าสวนในเมืองซูโจว เป็นหลักฐานอันแสดงให้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการออกแบบภูมิสถาปัตย์มาอย่างยาวนานกว่า 2,000 ปี สวนเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นสวนเขียวซึ่งได้รับการสร้างด้วยความประณีตสวยงามที่สุดในด้านศิลปะการจัดสวน

สวนสไตล์ของจีน มีความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจีนแบบโบราณ โดยสิ่งหนึ่งที่ทำให้สวนซูโจวมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือ การรวบรวมเอาลักษณะของศิลปะต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนลงตัว เริ่มตั้งแต่สถาปัตยกรรม เช่น ศาลา ,เจดีย์ , สะพาน สิ่งของที่นำมาตกแต่ง เช่น ภาพเขียนพู่กันจีน , ภาพปักลวดลายอ่อนช้อย หรือการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน การจัดภูมิทัศน์ให้มีความหมายซ่อนเร้น เช่น การจัดวางตำแหน่งทะเลสาบ , ลำธาร ซึ่งสามารถสะท้อนแสงจากดวงจันทร์ในยามค่ำคืนได้ดี นอกจากนี้สระน้ำในสวนจะชอบสร้างในรูปแบบเป็นเรขาคณิต แต่จะเป็นการออกแบบทำให้เกิดความกลมกลืนไปกับส่วนอื่นๆ เป็นเสมือนเรื่องราวเดียวกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึกอันสงบเงียบผ่อนคลาย และการเลือกต้นไม้ก็ต้องมีชื่อเป็นมงคลอีกด้วยทั้ง ไม้ยืนต้น , ไม้ดอก , ไม้ใบหลากสี , ไม้กระถาง , ไม้ดัด เรียกได้ว่าใส่ใจทุกอย่างที่เอามาใส่ จำต้องมีเรื่องราว มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตเห็นว่า สวนซูโจวจะเน้นเรื่องหินกับน้ำเป็นพิเศษ เพื่อทำจิตใจให้เกิดสมาธิคล้ายกับสวน ZEN ของประเทศญี่ปุ่น มากกว่าจะเป็นการประดับประดาด้วยพันธุ์ไม้หลากสีสวยๆเท่านั้น