Peking-review-news

‘ปักกิ่ง’ ที่เที่ยวมีอะไรบ้าง ?

‘จีน’ เป็นอีกหนึ่งประเทศซึ่งเป็นจุดหมายเดินทางของนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ ด้วยจำนวนกว่าหลายล้านคนต่อปี วัฒนธรรมของจีนเป็นสิ่งดึงดูดผู้มาเยือนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกิน, ความเป็นอยู่, การแต่งกาย รวมทั้งสถานที่น่าสนใจหลายชนิด ซึ่งล้วนน่าสนใจด้วยกันทั้งสิ้น สำหรับวันนี้เรามาดูสถานที่อันน่าสนใจของเมือง ‘ปักกิ่ง’ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เมืองหลวงเก่าของจีนกัน ‘ปักกิ่ง’ เมืองอันควรค่าแก่การมาเยือนสักครั้งในชีวิต หอกลองและหอระฆัง Gulou – Zhonglou หอกลองและหอระฆัง Gulou – Zhonglou ถือกำเนิดในปี ค.ศ. 1272 โดยมีจุดประสงค์ คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการบอกเวลาในสมัยราชวงศ์หยวนกับราชวงศ์หมิง เมื่อกาลเวลาผ่านไป หอกลองและหอระฆัง Gulou – Zhonglou