Wat-Sian-Khong

วัดเสวียนคง สถานที่ของผู้ศรัทธา

วัดเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาจากผู้ที่นับถือ บางวัดอาจจะสร้างบนที่ราบอยู่ในชุมชน โดยมีชาวบ้านเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดขึ้น แต่วัดบางแห่งก็อยู่ในสถานที่ที่ยากลำบากมาก ต้องใช้แรงศรัทธาอย่างสูงเพื่อช่วยกันสร้างวัดให้เกิดขึ้น ในไทยเองก็มีหลายแห่ง แต่ต่างประเทศอย่างจีนเอง ต้องนับถือเค้าเลยมีวัดหลายแห่งอยู่ในสถานที่ที่ยากลำบากมากในการสร้าง อย่างเช่นวัดที่จะพาไปรู้จักกันวันนี้ วัดเสวียนคง วัดที่ต้องอาศัยความกล้าเพื่อจะไปสักการะ วัดเสวียนคงซื่อ วัดแห่งนี้ต้องบอกว่าท้าทายแรงศรัทธาของทุกคน เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่ตามแนวหน้าผาของภูเขาเหิงซานหนึ่งในห้ายอดภูเขาสำคัญของเมืองจีน เราต้องเดินลัดเลาะขอบหน้าผาขึ้นไปเพื่อสักการะพระพุทธรูป ตัววัดโดนค้ำยันด้วยไม้ที่ตั้งเข้าไปในผาหิน ไม่เพียงเท่านั้น